Hướng dẫn sử dụng ấm sắc thuốc

Hướng dẫn sử dụng ấm sắc thuốc

Bước 1: Rửa ấm và rửa thuốc

Rửa sạch thuốc cho vào ấm và sắp xếp gọn trong lòng ấm, sau đó cho nước vào bình.

Bước 2: Đổ nước vào ấm 

Tùy theo loại thuốc cần sử dụng để cho lượng nước phù hợp, lượng nước tối thiếu là từ 1.0 lít đến 1.5 lít. Nếu lượng nước trong ấm không đủ mức tối thiểu thì mâm nhiệt của ấm không hoạt động dẫn đến đèn liên tục chuyển từ đỏ sang vàng và nược lại.

Bước 3: Cắm điện

Cắm nguồn điện vào ấm theo chỉ dẫn, nguồn điện vào là điện 220V, sau đó kiểm tra đèn tín hiệu và bật công tắc theo chế độ phù hợp.

Bước 4: Bật công tắc 

Bật công tắc ở hai chế độ như sau:

  • (I) Chế độ đun nhanh: Sau khi chuẩn bị xong các bước và cắm nguồn điện, người sử dụng bật chế độ đun nhanh và sau khoảng 3h thì lượng nước còn khoảng một bát (125ml) đèn tín hiệu tự động chuyển sang màu vàng (Chế độ ủ ấm) báo hiệu thuốc đã sắc xong, lúc này rót ra bát để sử dụng.
  • (O) Chế độ đun chậm (chế độ ủ ấm): Sau khi bật chế độ “Đun nhanh” tùy vào lượng nước lấy ra sử dụng, người sử dụng sẽ bật công tắc chuyển chế độ “Đun chậm” hoặc sau thời gian đun nhanh khoảng 3h thì bật chế độ “Đun chậm”.

Bước 5: Rót thuốc ra uống

Sau khi thực hiện các bước xong theo chỉ dẫn, người sử dụng lấy thuốc đã sắc xong ra uống theo chỉ dẫn của bác sĩ